BKK Logo 512

Access

Foto

Access i korthet:
 • Skaffa dig alltid uppdaterad information om accessläget vid klippan du är på väg till på 
  Svenska Klätterförbundets accessdatabas (scrolla ner och sök efter klippan) och genom att läsa på skyltar vid berget.
 • Var noga med att parkera klokt, betala vägavgiften (om det är någon), inte skräpa ned (toapapper!) och att hålla låg profil.
  Tänk på: BILAR, BAJS och BULLER!
 • Samåk till klipporna! Parkeringarna blir fulla om alla kör med egen (bo)bil.
  Parkera vid t ex vid Bro Boulder, klubbstugan eller pendelparkeringar vid Hallinden eller motorvägen.
 • Bo inte i din bil, van eller husbil vid klätterklippor och badplatser (exempelvis Vrångebäck och Rågårdsdal).
  Använd campingar, etablerade ställplatser, se ”På besök i Bohuslän”. . Avstå från att utnyttja allemansrätten för att exempelvis campa eller elda nära klätterklippor eller badplatser. 

Vi har under de senaste åren haft ett flertal incidenter där markägare inte har uppskattat att vi som klättrare har vistas på deras mark. En stor anledning till detta är att det är fler som har upptäckt och besöker Bohusläns vackra berg. Vi har inom klubben försökt hjälpa till och minska problemen, dels genom information men också genom ett fortlöpande arbete där vi träffar och pratar med markägarna på de populära bergen.
Om du vill vara med och hjälpa till så tveka inte att ta kontakt med accesskommittén:
access@bohuskk.se

BKK har under flera års tid haft samarbete med projekt berguv, projekt pilgrimsfalk och Bohusläns ornitologiska förening. På några av klipporna vi besöker häckar rovfågel och på dessa gäller ett frivilligt klätterstopp under häckningssäsong. Detta informeras om i Accessdatabasen. Om klipporna öppnas, t ex vid utebliven häckning, uppdaterar vi databasen och kommunicerar via Facebook och hemsidan .

På flera av de mest populära klipporna har vi tillsammans med vägföreningar och markägare anlagt parkeringsplatser eller hjälper på annat sätt till för att kompensera det vägslitage som sker pga den ökade klättringen i området.

Markägare brukar marken runt klipporna och det är viktigt att visa respekt både när skogsbruk och jakt bedrivs runt klipporna.

Det finns även generella förhållningsregler när du klättrar utomhus, t ex Svenska Klätterförbundets accessinfo:

7 sätt att göra rätt!
Allemansrätten innebär att du får vara på någon annans mark utan att först be om lov. Motkravet? Visa hänsyn och ta hand om naturen. Det är du som bestämmer var vi ska klättra i framtiden, om vi ska klättra i framtiden! 
Här är sju saker att tänka på:
#1 Fuska inte med parkering, stå enbart på anvisade platser.
#2 Gena aldrig över åkrar eller tomter.
#3 Klättrar du i naturskyddat område? Kolla lokala föreskrifter.
#4 Ta med dig alla sopor hem – även andras.
#5 Häckar en fågel vid klippan? Stör inte.
#6 Toalettbesök? Gräv ner skiten.
#7 Håll låg ljudnivå och var artig mot alla du träffar.
Vi som klättrar blir allt fler. Det är positivt att många inser hur roligt det är med klättring. Men: ju fler vi blir, desto större blir kraven på oss.

Accessinformation för kommersiella kursutövare hittas här