BKK Logo 512

Barn & ungdom / Rimnershallen / Anmälan och priser

Medlemsavgiften betalas per kalenderår, och medlemskapet är giltigt fram till den 31 december det år man betalat avgiften.

Anmäl medlemskap och se hur man betalar här:

– Terminsavgift Rimnershallen: 400 kr

Denna avgift betalas varje termin som barnet deltar i träningarna, det vill säga maximalt två gånger per år. Avgiften faktureras via epost under terminen.

– Topprepskort Rimnershallen: 650 kr

Anmälan/Kö till Barn och Ungdomsträning i Rimnershallen