BKK Logo 512

Utveckla nya klippor och leder

Foto

För många är möjligheten att göra nyturer en viktig del av klättringen. I Bohuslän har vi förmånen att ha mycket klippor, både etablerade och outvecklade. På de redan etablerade och utvecklade bergen är oftast de mest uppenbara linjerna redan gjorda. Viktigt att tänka på om du vill göra en nytur på ett gammalt berg är att sträva efter att hålla avstånd till gamla etablerade leder. En ny led kräver en självständig linje.

När man gör en nytur på ett etablerat berg är det viktigt att respektera den lokala traditionen och överenskommelser med markägare.

Bohuslän har alltid varit ett klätterområde dominerat av naturligt säkrade leder. I vissa fall har man dock kompletterat med borrbultar. Det finns även klippor med rena sportleder. På några klippor finns det även enstaka bultade firningsankare för att minska slitage och öka säkerheten.

Inställningen till borrbultar och tillvägagångssätt vid bergsutveckling är något som har diskuterats och beslutats om på klubbmöten i demokratisk anda. Detta har sedan sammanfattats i Bohusläns klätterklubbs bult- och bergsutvecklingspolicy. För att underlätta vid utveckling av en ny klippa har accesskommittén också utarbetat en Guide till bergsutveckling.

Innan man börjar utveckla ett berg är det viktigt att ta del av dessa dokument och samtala med såväl markägare, accesskommittén, ornitologer samt i vissa fall samråda med länsstyrelsen, liksom med bultkommittén om bultning anses motiverat.

Det är viktigt att utvecklingen av ett nytt berg görs genomtänkt så att inte problem uppstår i ett senare skede.

Undvik att ge leder namn som kan uppfattas som kränkande.

Kutym är att den som rapporterar in en nytur anses vara förstabestigare. Vi publicerar leder som kommit till vår kännedom och som ännu inte är med i någon tryckt förare här.

Vid ytterligare frågor, kontakta accesskommittén eller bultkommittén.