BKK Logo 512

För utövare av kommersiell kursverksamhet

För de som bedriver kursverksamhet har accesskommittén tagit fram ett dokument om vad man ska tänka på. Du hittar dokumentet här.

En förkortad version följer nedan.

För att förebygga accessproblem och hålla en god kontakt med markägare har BKK’s accesskommitté kontaktat markägarna på de mest populära kursbergen i Bohuslän. Syftet var att ta reda på hur respektive markägare förhåller sig till kurser och annan organiserad klätteraktivitet, och om/hur de vill bli kontaktade av arrangörer. Du som arrangerar kurser, prova-på klättring, guidning, klubbträffar eller annan organiserad klättring i Bohuslän bör tänka på följande:

Grundregeln är att kommunicera med aktuell markägare inför organiserad klätterverksamhet.

En del markägare önskar dock inte att bli kontaktade inför varje tillfälle, se respektive berg nedan.

Du som arrangör är ansvarig för att se till att skräp inte lämnas vid klippan och att arrangemanget stör så lite som möjligt.

Om du har många arrangemang på en klippa så kan du med fördel uppmärksamma markägaren med en symbolisk present (chokladask, god dryck eller liknande) för att visa din uppskattning. Betalning till markägare förekommer dock inte, såvida inte markägaren drabbas ekonomisk av verksamheten. (Kommunicera med BKK accesskommitté om detta skulle vara aktuellt)

Nedan kommer en lista av populära kursberg som innefattas av dokumentet

Om du har uppdaterad information eller vill lägga till berg i denna lista maila: access@bohuskk.se.

Information till kommersiella aktörer som vill använda Bro Boulder eller Rimnershallen

Innan arrangemang planeras i våra klätterhallar måste skriftligt godkännande ges av Bohusläns Klätterklubb. Användande av hallen kan vara förenat med en avgift. Ansökan görs till via mail till Bro Boulder eller Rimnershallen.

Den som arrangerar ansvarar för att kommunicera arrangemanget till Bohusläns Klätterklubbs medlemmar.

  • Informera klubben om vilka tider det gäller så att detta kan publiceras på hemsidan.
  • Hänga upp en lapp i hallen ett par dagar innan arrangemanget så att de som är där och tränar blir informerade.
  • För Bro Boulder, informera personalen på Tempo senast dagen innan arrangemanget så att de kan informera kunder som vill köpa dagspass. Gärna på en lapp där det står nedskrivna tider och annan relevant information.
  • Information på klubbens Facebook/Instagram och andra medier är valfritt men ej tillräckligt. Kontakta i så fall klubben, se respektive mail ovan eller till vår  info mail.