BKK Logo 512

Barn & ungdom / Bro boulder / Anmälan och priser

Medlemskap

Medlemsavgiften betalas per kalenderår, och medlemskapet är giltigt fram till den 31 december det år man betalat avgiften.

Anmäl och se hur man betalar här:

Terminsavgift Bro Boulder: 250 kr

Denna avgift betalas varje termin som barnet deltar i träningarna, det vill säga maximalt två gånger per år. Avgiften faktureras via epost under terminen.

Anmälan / Kö till Barn och Ungdomsträning i Bro Boulder