BKK Logo 512

Styrelse, kommittéledare och valberedning

Styrelsen i Bohus KK består av 5 ledamöter och 2 suppleanter som arbetar ideellt. Tillsammans försöker vi bidra till en fin klättergemenskap i Bohuslän med omnejd och bibehålla accessen till våra klippor.

För närvarande (2023) träffas styrelsen för det mesta månadsvis första söndagen i månaden. Har du en fråga eller ämne du vill att vi tar upp? Maila någon av oss eller via vår info-mail.

Valberedningen föreslår styrelse till årsmötet. 

Hör av dig till någon av oss eller valberedningen om du vill vara med i styrelsen eller engagera dig på annat sätt!

Styrelse verksamhetsår 2022-2023

Anette Kinde, Ordförande 
Kommittékontakt Access
 

Omväxling förnöjer och ju längre och naturligare klättring desto bättre har varit min devis under de 30+ år jag klättrat. Det har tagit mig till berg och klättring på nästan alla kontinenter: på storväggar, klippor med och utan bult, till höga berg och till brant is och snö. Tidigare bodde jag i Göteborg och var engagerad i GBGKK bland annat som auktoriserad instruktör. Nu bor jag på Härnäset och är sedan 2021 medlem i BKKs styrelse med fokus på att utveckla klubben och säkra tillgången på våra klippor.  

Anette Kinde, Ordförande 
Kommittékontakt Access
 

Omväxling förnöjer och ju längre och naturligare klättring desto bättre har varit min devis under de 30+ år jag klättrat. Det har tagit mig till berg och klättring på nästan alla kontinenter: på storväggar, klippor med och utan bult, till höga berg och till brant is och snö. Tidigare bodde jag i Göteborg och var engagerad i GBGKK bland annat som auktoriserad instruktör. Nu bor jag på Härnäset och är sedan 2021 medlem i BKKs styrelse med fokus på att utveckla klubben och säkra tillgången på våra klippor.  

Annie Svensson, Vice Ordförande  
Kommittékontakt Klubbstugan  

När klättringen innehåller äventyr och friluftsliv är den som bäst. Söker adrenalinkickar och är gärna lite rädd emellanåt. Började klättra när jag bodde i Nordnorge så räds inte en lång anmarsch. Nu bor jag i Hallinden och är med i styrelsen då jag vill skapa en social mötesplats för oss klättrare, nya som gamla, bidra till hållbar landsbygdsutveckling samt värna accessen till våra klippor.

Annie Svensson, Vice Ordförande  
Kommittékontakt Klubbstugan  

När klättringen innehåller äventyr och friluftsliv är den som bäst. Söker adrenalinkickar och är gärna lite rädd emellanåt. Började klättra när jag bodde i Nordnorge så räds inte en lång anmarsch. Nu bor jag i Hallinden och är med i styrelsen då jag vill skapa en social mötesplats för oss klättrare, nya som gamla, bidra till hållbar landsbygdsutveckling samt värna accessen till våra klippor.

Ola Embreus, Kassör 
Kommittékontakt Barn och ungdom samt Rimnershallen
 

Jag har klättrat i snart 8 år, och nästan uteslutande på västkusten. I hjärtat känner jag mig som tradklättrare, men i praktiken nyper jag nog mest i plast. Jag har varit engagerad i klubbstyrelsen i cirka 4 år och är involverad i Rimnershallen, barn- och ungdomsverksamheten samt är klubbens kassör. Nu bor jag ute i ingenmansland mellan Trollhättan och Uddevalla. 

Ola Embreus, Kassör 
Kommittékontakt Barn och ungdom samt Rimnershallen
 

Jag har klättrat i snart 8 år, och nästan uteslutande på västkusten. I hjärtat känner jag mig som tradklättrare, men i praktiken nyper jag nog mest i plast. Jag har varit engagerad i klubbstyrelsen i cirka 4 år och är involverad i Rimnershallen, barn- och ungdomsverksamheten samt är klubbens kassör. Nu bor jag ute i ingenmansland mellan Trollhättan och Uddevalla. 

Bosse Säll, Sekreterare (suppleant)

Jag är ursprunglig från det västgötska byn Hindås och efter 26 år i Jämtland återvände jag till västkusten. Bor nu i Trollhättan och Sotenäs. All form av friluftsliv har präglat min vardag och arbete under några årtionde. Klättringen har varit en del av det, idag är det främst styrelsen i BKK som representerar den grenen av friluftsliv. Förutom klättring är det främst paddling och skidåkning av alla slag som jag fokuserat på. Bra mat ute är självklart en viktig del. 

Bosse Säll, Sekreterare (suppleant)

Jag är ursprunglig från det västgötska byn Hindås och efter 26 år i Jämtland återvände jag till västkusten. Bor nu i Trollhättan och Sotenäs. All form av friluftsliv har präglat min vardag och arbete under några årtionde. Klättringen har varit en del av det, idag är det främst styrelsen i BKK som representerar den grenen av friluftsliv. Förutom klättring är det främst paddling och skidåkning av alla slag som jag fokuserat på. Bra mat ute är självklart en viktig del. 

Marianne Ahnlund, ledamot 
Kommittékontakt Bro Boulder samt Transcend 

Marianne heter jag och är nu inne på mitt andra år som ledamot i BKKS styrelse. Under min tid har jag varit med och styrt klubbhäng och nu även med i transcendens kommittén med min bästa vän Alba. Jag är bosatt i Bohusläns guldklimp, Brastad och älskar föreningsliv! På bilden ser ni min andra bästa vän, Leia.  

Marianne Ahnlund, ledamot 
Kommittékontakt Bro Boulder samt Transcend 

Marianne heter jag och är nu inne på mitt andra år som ledamot i BKKS styrelse. Under min tid har jag varit med och styrt klubbhäng och nu även med i transcendens kommittén med min bästa vän Alba. Jag är bosatt i Bohusläns guldklimp, Brastad och älskar föreningsliv! På bilden ser ni min andra bästa vän, Leia.  

   Jonas Wallin, Ledamot, Kommittékontakt Access samt Bult

Oskar Åkesson, Adjungerad Suppleant 

När styrelsen vid en av vårens klubbträffar behövde en ny i styrelsen p.g.a. avhopp så anmälde jag mitt intresse. Så jag är inte invald men hjälper till så gott jag kan. Jag tränar också högstadiegruppen i Broboulder. Jag började klättra utomhus och min väg in i klättringen kom från att det var ett roligt sätt att vara aktiv i fin natur. Jag bor och jobbar i Lysekil men är uppvuxen utanför Skövde. Gillar skarpt att kaminklättra.     

Oskar Åkesson, Adjungerad Suppleant 

När styrelsen vid en av vårens klubbträffar behövde en ny i styrelsen p.g.a. avhopp så anmälde jag mitt intresse. Så jag är inte invald men hjälper till så gott jag kan. Jag tränar också högstadiegruppen i Broboulder. Jag började klättra utomhus och min väg in i klättringen kom från att det var ett roligt sätt att vara aktiv i fin natur. Jag bor och jobbar i Lysekil men är uppvuxen utanför Skövde. Gillar skarpt att kaminklättra.     

Kommittéledare

Alba Bergeling, Transcend 

Klätterentusiast och ungdomsarbetare från Åsa, nu bofast i Bärfendal. Brinner för inkluderings- och hållbarhetsfrågor. Utöver att leda transcendkommitténs arbete bygger jag också kluriga leder på Bro Boulder.  

Alba Bergeling, Transcend 

Klätterentusiast och ungdomsarbetare från Åsa, nu bofast i Bärfendal. Brinner för inkluderings- och hållbarhetsfrågor. Utöver att leda transcendkommitténs arbete bygger jag också kluriga leder på Bro Boulder.  

Hugo Hermansen, Bro Boulder 

Jag har klättrat i 25 år. Flyttade till Brodalen från Norge med min fru och tre barn i 2016. Jag har rest till många spännande och fantastiska platser runt om i hela världen för att klättra. I slutet på tonåren tävlade jag. Både nationellt och internationellt. Också tränare för extraträningsgruppen för barn och ungdom. 

Hugo Hermansen, Bro Boulder 

Jag har klättrat i 25 år. Flyttade till Brodalen från Norge med min fru och tre barn i 2016. Jag har rest till många spännande och fantastiska platser runt om i hela världen för att klättra. I slutet på tonåren tävlade jag. Både nationellt och internationellt. Också tränare för extraträningsgruppen för barn och ungdom. 

Joanna Åsander, Barn och ungdom 

Jag heter Joanna och ät tränare för lågstadie-och mellanstadiegrupperna. Jag tycker rörelseglädjen är viktigast och det är fantastiskt kul att se barnens utveckling och framsteg i vår verksamhet.  

Joanna Åsander, Barn och ungdom 

Jag heter Joanna och ät tränare för lågstadie-och mellanstadiegrupperna. Jag tycker rörelseglädjen är viktigast och det är fantastiskt kul att se barnens utveckling och framsteg i vår verksamhet.  

Magnus Strömhäll, Bult 

Har klättrat i Bohuslän sedan 1988. Min favoritled är Ingemars kamin och jag hoppas att någon gång våga leda Eggelse. Mitt bästa internettips är: https://cragchemistry.com 

Magnus Strömhäll, Bult 

Har klättrat i Bohuslän sedan 1988. Min favoritled är Ingemars kamin och jag hoppas att någon gång våga leda Eggelse. Mitt bästa internettips är: https://cragchemistry.com 

Mattias Hallsten, Access 

Jag är med i accesskommittén för att ge tillbaka till klättermiljön och värna det viktigaste vi har: accessen till våra klippor. Vi behöver bli fler då det är många klippor att ta hand om. Hör gärna av er till kommittén om ni vill hjälpa till.  

Mattias Hallsten, Access 

Jag är med i accesskommittén för att ge tillbaka till klättermiljön och värna det viktigaste vi har: accessen till våra klippor. Vi behöver bli fler då det är många klippor att ta hand om. Hör gärna av er till kommittén om ni vill hjälpa till.  

Ola Embreus 
Kommittékontakt Barn och ungdom samt Rimnershallen
 

Jag har klättrat i snart 8 år, och nästan uteslutande på västkusten. I hjärtat känner jag mig som tradklättrare, men i praktiken nyper jag nog mest i plast. Jag har varit engagerad i klubbstyrelsen i cirka 4 år och är involverad i Rimnershallen, barn- och ungdomsverksamheten samt är klubbens kassör. Nu bor jag ute i ingenmansland mellan Trollhättan och Uddevalla. 

Ola Embreus, Kassör 
Kommittékontakt Barn och ungdom samt Rimnershallen
 

Jag har klättrat i snart 8 år, och nästan uteslutande på västkusten. I hjärtat känner jag mig som tradklättrare, men i praktiken nyper jag nog mest i plast. Jag har varit engagerad i klubbstyrelsen i cirka 4 år och är involverad i Rimnershallen, barn- och ungdomsverksamheten samt är klubbens kassör. Nu bor jag ute i ingenmansland mellan Trollhättan och Uddevalla. 

Petter Åsander, Klubbstugan 

Petter besökte Bohuslän och klubbstugan första gången 2006 och har sedan dess haft en speciell plats i hjärtat för Bärfendal. Idag bor han i andra änden av Bärfendal och ansvarar för klubbstugan. 

 

Petter Åsander, Klubbstugan 

Petter besökte Bohuslän och klubbstugan första gången 2006 och har sedan dess haft en speciell plats i hjärtat för Bärfendal. Idag bor han i andra änden av Bärfendal och ansvarar för klubbstugan. 

 

Valberedning

  • Petter Åsander
  • Jenny Levander

Revisorer

  • Richard Larsson
  • Ola Garnwall