BKK Logo 512

Det här gör våra kommitteer

Foto

Klubbens verksamhet sköts enbart av ideella krafter, medlemmar som på sin fritid jobbar med att säkra och utveckla klättringen i Bohuslän på olika sätt. De bildar team/kommittéer med olika uppgifter.

Alla teamen har en egen budget och verksamhetsplan som klubbas vid klubbens årsmöte. De ansvarar för sin verksamhet och sina kommunikationskanaler såsom mail, hemsida och för några av dem, egen Facebook-grupp.

Kontakta teamen eller styrelsen om du också vill engagera dig eller har något annat att berätta för teamen.

Foto

Accesskommittén

Mattias Hallsten,  Martin Ahrin-Larsson, Sandra Eriksson, Lina Lockean, Anette Kinde

Accessteamet är spindeln i nätet som tillsammans med våra bergsfaddrar säkrar fortsatt access till våra klätterklippor. De har kontakt med myndigheter, ornitologiska föreningar och markägare, ansvarar för access-skyltning vid klipporna och ser även till att förbundets Accessdatabas är uppdaterad för våra klippor.

Har du upplevt accessproblem, har ideer om hur vi kan förbättra accessen, vill hjälpa till – eller något annat?
Maila accessteamet!

Stugkommittén

Petter Åsander, Aasbjorn Andersson

Stugteamet har hand om vår klubbstuga i Bärfendal, såväl drift och underhåll som investeringar liksom stugans Facebook-grupp.

Undrar du över något angående stugan? Hör av dig på stugteamets mail.

Foto
Foto

Stugkommittén

Petter Åsander, Aasbjorn Andersson

Stugteamet har hand om vår klubbstuga i Bärfendal, såväl drift och underhåll som investeringar liksom stugans Facebook-grupp.

Undrar du över något angående stugan? Hör av dig på stugteamets mail.

Rimnershallens kommitté

Ola Embreus

Rimners-teamet har hand vår klättervägg och bouldervägg i Uddevalla. De sköter om drift och underhåll av väggarna i samarbete med den kommunala verksamheten i Rimnershallen. De koordinerar även kursverksamheten för grönt och rött kort.

Vill du komma i kontakt med dem? Här är mailadressen.

Barn&Ungdomskommittén

Joanna Åsander, Ola Embreus

Barn- och Ungdom är vårt mest aktiva team. De kör, tillsammans med ett gott gäng kompetenta tränare, inomhus barn och ungdomsträning under terminerna, arrangerar tävlingar, klubbresor, träffar, utomhusklättring och läger, De sköter även kölistor, rapportering och annan kommunikation. 

Vi har ett 20-tal duktiga tränare engagerade i verksamheten och ett 60-tal barn och ungdomar i åldrarna för 5-16 år tränas

Idagsläget har vi inte plats för alla barn och ungdomar som vill börja klättra så vi välkomnar fler föräldrar och klättrare att ansluta sig till teamet så vi kan utöka grupperna.

Kontakta dem här.

Foto

Barn&Ungdom

Joanna Åsander, Ola Embreus

Barn- och Ungdom är vårt mest aktiva team. De kör, tillsammans med ett gott gäng tränare, inomhus barn och ungdomsträning under terminerna, arrangerar tävlingar, klubbresor, träffar, utomhusklättring och läger, De sköter även kölistor, rapportering och annan kommunikation. 

Vi har ett 15 duktiga tränare engagerade i barn och ungdomsverksamheten. Idagsläget har vi inte plats för alla barn och ungdomar som vill börja klättra så vi välkomnar fler att ansluta sig till teamet så vi kan utöka grupperna.

Kontakta dem här.

Foto

Bro Boulder kommittén

Hugo Hermansson, Anders Dahl, Jonas Andersson, Alba Bergling, Patrik Najman

Bro Boulder-teamet har hand om vår boulderhall i Brodalen. De sköter om all drift och underhåll, ekonomi liksom utfärdar period-taggar.

Vi hjälper ju alla till att se till att Bro Boulder sköts om, bygger boulders, mm, men teamet har ett vakande öga och hjälper till då det behövs, 

Du kommer i kontakt med dem här.

Bult- och bergsutvecklings-kommittén

Magnus Strömhäll, Charles French, Per Larsson, Sandra Eriksson

Bult-teamet ser till att de fasta installationer vi har i våra berg är i gott skick, t ex inspekterar och byter ut gamla bultar och firningsankare. De ger även råd vid nyturer, t ex tolkning av vår bult-policy.

Har du sett bultar eller andra fasta installationer som behöver inspekteras eller har annan information till teamet?
Kontakta dem här.

Foto
Foto

Bultkommittén

Magnus Strömhäll, Charles French, Per Larsson, Jonas Wallin

Bult-teamet ser till att de fasta installationer vi har i våra berg är i gott skick, t ex inspekterar och byter ut gamla bultar och firningsankare. De ger även råd vid nyturer, t ex tolkning av vår bult-policy.

Har du sett bultar eller andra fasta installationer som behöver inspekteras eller har annan information till teamet?
Kontakta dem här.

Transcend

Alba Bergling, Marianne Ahnlund

Transcend-teamet verkar för ökad inkludering i klubben och i klättervärlden i stort. Teamet arrangerar träffar främst riktade till ungdomar och driver forum via sociala media.

Hör av dig till klubbens info-mail om du vill veta mer.