BKK Logo 512

Årsmöte den 24 mars 2024

Välkomna till Bohusläns klätterklubbs årsmöte!

Tid: 24 mars kl 17:00
Plats: Bro coworking, Mellberg 110, Brodalen

Efter mötet bjuder klubben medlemmar på smarrig middag. För att delta på middagen krävs anmälan till info@bohuskk.se eller i facebook-evenemanget senast fredagen den 15 mars. Ange om du har matrestriktioner.

Ingen anmälan krävs för att delta på årsmötet, men du måste förstås vara medlem så se till att du betalat medlemsavgiften.

Det kommer även vara möjligt att delta på årsmötet digitalt genom Microsoft Teams. Möteslänk: Klicka här för att gå med i mötet.

Tidslinjen inför årsmötet kommer att följa stadgarna:

 • Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan mötet, och mailas till info@bohuskk.se (senast den 25 februari).
 • Årsmöteshandlingar publiceras i nyhetsinlägg på www.bohuskk.se senast 1 vecka innan mötet (senast den 17 mars).

Väl mött!
/Styrelsen

Motioner

Om du vill påverka klubbens verksamhet under det kommande året genom inköp, aktiviteter eller andra förändringar är motioner ett av de bästa verktygen du som medlem har. Det finns många bra tips online om hur man skriver en motion, exempelvis om man söker på ”skriva motion förening”. Öka chansen att få igenom din motion genom att avsluta med ett tydligt och konkret förslag som skall genomföras. (”jag/vi föreslår: att …”)

Klubbstugan

Vi söker just nu fler som kan hjälpa till med att sköta om vår kära klubbstuga. För att kunna fortsätta driva stugan behöver vi fler som kan hjälpa till och ansvara för att allt rullar på bra i stugan. Hör av dig till klubbstugan@bohuskk.se om du vill veta mer om hur du kan hjälpa till! Beroende på visat intresse kommer styrelsen lyfta stugans framtid för diskussion på årsmötet.

Valberedningen

Valberedningen söker fler som vill engagera sig i styrelsen. Hör av dig till valberedningen om du är nyfiken på hur du kan hjälpa till, eller känner någon annan som kan vara intresserad!

 • Petter Åsander 0739356325, petter_asander@hotmail.com
 • Jenny Levander 0702726120, levanderj@gmail.com

Föredragningslista

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av föredragningslista

 6. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
  b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av medlemsavgifter (höstmöte-egen)
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 12. Val av
  a. föreningens ordförande för en tid av ett år
  b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
  c. Två revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
  d. Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.
  e. beslut om val av ombud till SKF:s förbundsmöte (och eventuella andra möten där föreningen har rätt representera med ombud). Årsmötet kan delegera beslutet till styrelsen.
 13. Övriga frågor.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *