BKK Logo 512

Kallelse till årsmöte den 26/3

Nu är det dags för årsmöte igen i Bohusläns klätterklubb. Som medlem är detta ett ypperligt tillfälle att påverka vad föreningens inriktning ska vara under det kommande året, och vilka som ska leda arbetet.

Den 26/3 ses vi på Villa bro. Klockan 17:00 bjuder klubben på middag i matsalen, och 18:00 drar årsmötet igång. Vi räknar med att vara färdiga till 20:00. Om ni vill komma på middagen, intresseanmäl gärna genom att maila till info@bohuskk.se hur många ni är.

Har du idéer på hur klubben kan förbättras? Ta chansen att påverka genom att skriva en motion, och maila den till info@bohuskk.se senast söndag den 26/2.

Årsmöteshandlingar kommer att publiceras på www.bohuskk.se senast den 19/3.

Våra stadgar som beskriver förfarandet vid årsmötet (inkl preliminär föredragningslista) finner du här: bkk-stadgar-2011.
Vid årsmötet kommer den avgående styrelsen bl.a. att lägga fram två förslag:

    • förslag till investering i utökad parkering vid klubbstugan, omfattande drygt 100 000 kr.

    • stadgeändring paragraf §26: ändra styrelsens sammansättning från ordförande + 4 ledamöter + 2 suppleanter till ordförande + 6 ledamöter, samt språkliga korrektioner i flera paragrafer

Hoppas att vi ses på årsmötet!

Styrelsen

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *